Raspberry Pi 4 Model B 1GB SBC Computer Board Made in UK *KM: Tặng 1 tản nhiệt Made in UK hiệu ABL Components. Mã số: 750-0888, 182-2094

1,180,000₫

Mô tả

Raspberry Pi 4 Model B 1GB SBC Computer Board Made in UK *KM: Tặng 1 tản nhiệt Made in UK hiệu ABL Components. Mã số: 750-0888, 182-2094

Bình luận

Sản phẩm khác